Home

Play Video

Preduzeće "Ultimo građevinska hemija" čija se proizvodnja nalazi u Markovcu, u blizini Mladenovca, bavi se razvojem novih materijala i proizvoda za građevinsku industriju. Njihova prednost ogleda se u razvijanju i proizvodnji materijala za specifične primene. Tako su se na zahtev jednog klijenta uhvatili u koštac sa razvojem novog materijala za prefabrikaciju lakih betonskih elemenata za porodične kuće u ekvatorijalnoj Africi. Kako bi obezbedili finansiranje razvoja novog materijala, konkurisali su za sredstva u okviru Fondovog programa ranog razvoja.

Idealno sredstvo za zaštitu betona, kamena, opeke, maltera, armature, čelika, drveta, iverice. Štiti od prodiranja vode, vlage, kiše, mraza, korozije, kao i brojnih hemikalija.

Koristi se kao deo HIDROCEM sistema za hidroizolaciju za zaštitu betonskih površina kao i antikorozionoj zaštiti čeličnih konstrukcija. Namenjen je spoljašnjoj i unutrašnjoj hidroizolaciji betonskih i drugih površina, kao što su: cementni malteri, opeka i blokovi od betona.

MPa

Čvrstoća pri pritisku

MPa

Čvrstoća na savijanje

MPa

Adhezija za standardni i cementni malter

MPa

Adhezija za specijalni malter

MPa

Adhezija za čelik

MPa

Adhezija za beton

01

U rezervoaru za pitku vodu

Hidrocem osnovni ili kolor

Hidrocem prajmer

02

U podrumu

Polibet mermer

Hidrocem osnovni

03

U kuhinji

Strong 100S

Hidrocem osnovni

04

U kupatilu

Strong 100S

Hidrocem osnovni

05

Na terasi

Strong 100S

Hidrocem osnovni

06

Na fasadi

Hidrocem kolor

07

U bazenu

Hidrocem kolor

Hidrocem prajmer

08

Na plaži

Hidrocem kolor

09

Na ravnom krovu

Polibet mermer

Hidrocem osnovni ili kolor

Ultimo Stirolcem

Hidrocem osnovni

10

Na sportskom terenu

Hidrocem kolor

Ultimo Polisan kolor

Hidrocem prajmer

Uspešno rešavamo
različite defekte betona

Različite vrste defekata u betonskim konstrukcijama mogu biti pucanje, stvaranje mreže finih pukotina, stvaranje “žuljeva”, delaminacija, prašenje, uvijanje, procvetavanje, ljuštenje i krunjenje. Ovi nedostaci mogu biti uzrokovani različitim razlozima.

Pukotine nastaju u betonu iz mnogo razloga, ali kada su te pukotine vrlo duboke, upotreba te betonske konstrukcije nije bezbedna. Različiti razlozi za pucanje su neodgovarajuća receptura za izradu betona, nedovoljna čvrstoća, izostavljanje dilatacionih i kontrakcionih spojeva, upotreba betona sa visokim nagibom, neprikladna granulacija punioca, itd.

Da bi se sprečila pojava pukotina, koristi se nizak odnos vode i cementa (nizak vodo-cementni factor W/C) i maksimalizuje se krupni agregat u betonskoj mešavini. Moraju se izbegavati dodaci betonu koji sadrže kalcijum hlorid. Treba sprečiti brzo isparavanje vlage. Tek nakon postizanja maksimalne čvrstoće betona, povrišine se mogu opteretiti.

Nastanak mreže sitnih pukotina je stvaranje blisko raspoređenih plitkih pukotina na neujednačen način. Do pucanja dolazi usled brzog očvršćavanja površine betona usled visokih temperatura ili ako smeša sadrži višak vode ili usled nedovoljnog očvršćavanja betonske mase. Stvaranje mreže pukotina može se izbeći pravilnim, dovoljno dugim vremenom očvršćavanja, usporavanjem upijanja vode iz betona, pružanjem zaštite površini od brzih promena temperature i “negom” betona.

 

Stvaranje mehurića ili stvaranje šupljih izbočina različitih veličina na površini betona usled zarobljenog vazduha ispod očvrsle betonske površine. Može nastati usled prekomernih vibracija betonske mešavine ili prisustva viška zarobljenog vazduha u mešavini ili zbog nepravilne završne obrade. Prekomerno isparavanje vode na gornjoj površini betona takođe će izazvati stvaranje mehirića.

To se može sprečiti upotrebom adekvatnog dodatka betonu (aditiva)  u mešavini betona, pokrivanjem gornje površine koja smanjuje isparavanje i primenom odgovarajućih tehnika za izlivanje betona i završnu obradu.

Delaminacija je takođe slična stvaranju mehurića. I u ovom slučaju se površina betona odvaja. Otvrdnjavanje površinskog sloja betona pre stvrdnjavanja betonske mase u celini dovodi do delaminacija – odvajanja površinskog sloja. To je zato što voda i vazduh koji “cure“ iz betona ostaju ispod formirane očvrsle površine te se tako formira neočvrsli sloj ispod same površine.

Kao i stvaranje mehurića, delaminacija se takođe može sprečiti primenom odgovarajućih tehnika završne obrade. Bolje je započeti završnu obradu nakon što se proces curenja (bleeding) završi.

Prašenje je stvaranje finog i rastresitog betona u prahu na očvrslom betonu nastalom krunjenjem betona. To se dešava zbog prisustva viška vode u betonu. To uzrokuje curenjem (bleeding) vode iz betona, pri čemu će se sitne čestice poput cementa ili najsitnijeg agregata popeti na vrh, a vibriranje ili rastresanje betona uzrokuje prašinu na gornjoj površini.

Da bi se izbeglo stvaranje prašine, koristiti se betonska mešavina sa niskim vodocementnim faktorom da bi se dobila tvrda betonska površina sa dobrom otpornošću na habanje. Koristiti dodatke za smanjenje vode da bi se postigla odgovarajuća viskoznost tečnog betona i da bi se odložilo vezivanje vode. Završnu obradu treba započeti nakon uklanjanja ispuštene vode sa betonske površine.

 

Kada se betonska ploča iskrivi u zakrivljeni oblik pomicanjem rubova ili uglova prema gore ili prema dole, naziva se uvijanje. Do toga dolazi uglavnom zbog razlika u sadržaju vlage ili temperaturi između površine ploče (gornja) i osnove ploče (donja).

Uvijanje betonske ploče može biti uvijanje prema gore ili prema dole. Kada se gornja površina osuši i ohladi pre donje površine, dolazi do skupljanja i do uvijanja prema gore. Kada se donja površina osuši i ohladi, ona će se smanjiti pre nego što dođe do gornje površine i uvijanja prema dole.

Da bi se sprečilo uvijanje, koristi se betonska mešavina sa malim skupljanjem (u betonsku mešavinu dodati dodatak betonu - kompenzator skupljanja), obezbeđuju se spojevi, obezbeđuje jaka armatura na ivicama betonske ploče.

Cvetanje je stvaranje naslaga soli na površini betona. Formirane soli su generalno bele boje. To je zbog prisustva rastvorljivih soli u vodi koja se koristi za pravljenje betonske mešavine.

Kada se beton stvrdne, ove rastvorljive soli se hidrostatičkim pritiskom podižu na gornju površinu, a nakon potpunog sušenja na površini se stvaraju naslage soli.

To se može sprečiti korišćenjem čiste vode za mešanje, korišćenjem hemijski stabilnih agregata itd. Obratite pažnju da cement ne sadrži alkalije veće od 1% njegove težine.

 

Ljuskanje i ljuštenje, u oba slučaja betonska površina se deformiše i dolazi do ljuštenja betona. Glavni uzrok ove vrste slučajeva je prodiranje vode kroz betonsku površinu. To dovodi do korozije čelika i može doći do ljuštenja ili mrvljenja betona.

Postoje I drugi uzroci, kao što su neadekvatno očvršćavanje i upotreba betona niske čvrstoće itd. Ova vrsta defekata može se sprečiti korišćenjem dobro definisanih receptura za proizvodnju betona, dodavanjem dodataka za uvlačenje vazduha (aeranti), odgovarajućom završnom obradom i očvršćavanjem, obezbeđujući dobar nagib za odvod vode koja izlazi na površinu itd.

 

Pošaljite nam poruku: