CONTACT ULTIMO

dipl.inž. Dragan Ilić

generalni direktor


e-mail: dragan.ilic@ultimo.rs

Dr. Dejan Vasović

izvršni direktor


e-mail: dejan.vasovic@ultimo.rs

Jovana Šinik

Asistent prodaje


e-mail: jovana@ultimo.rs

Ultimo proizvodnja se nalazi u Markovcu, u blizini Mladenovca. Pogledajte mapu.