ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Hidroizolacija Hidrocem
HIDROZOLACIJA HIDROCEM
April 30, 2017
ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ
June 13, 2019

ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОЗИВАМО ВАС ДА ПРИСИСТВУЈЕТЕ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ ПРЕДСТАВЉАЊА ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ДАНА 28.11.2017. У ПРОСТОРИЈАМА ФИРМЕ „УЛТИМО ГРАЂЕВИНСКА ХЕМИЈА“,  ПАЛМОТИЋЕВА 20, 11000 БЕОГРАД, СА ПОЧЕТКОМ У 17.00 САТИ.

У овом Оквирном плану за управљање заштитом животне средине описане су процедуре које ће бити на снази током спровођења Пројекта

РАЗВОЈ НОВИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРЕФАБРИКОВАНЕ БЕТОНСКЕ ЕЛЕМЕНТЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОНСТРУКЦИЈА У ТРОПСКИМ КЛИМАТСКИМ УСЛОВИМА

(DEVELOPMENT OF NEW MATERIALS FOR PREFABRICATED CONCRETE ELEMENTS FOR BUILDING CONSTRUCTION IN TROPICAL CLIMATIC CONDITIONS)

Сврха овог плана јесте дефинисање процедура које ће важити током спровођења Пројекта с циљем да се обезбеди да све операције буду квалитетне и одрживе са становишта заштите животне средине као и да буду усклађене са домаћим законодавством Републике Србије.

ОПИС ПРОЈЕКТА
Развојни циљ Пројекта је развој нових материјала на бази бетона који ће по својим карактеристикама задовољити неопходне услове за изградњу у тропским климатским условима као и побољшати физичке и механичке карактеристике постојећих материјала а пре свега смањити специфичну тежину, повећати механичку чврстоћу и отпорност материјала. Пројекат ће бити изведен у три фазе:

ФАЗА 1:

Дефинисање и избор сировина (материјала) и математичких метода за оптимизацију броја изведених експеримената и мерења.

ФАЗА 2:

Приступање изради узорака и модела а према методама добијеним у Фази 1 овог Пројекта (у лабораторији).

ФАЗА 3:

Сертификација материјала који у потпуности задовољавају унапред дефинисане циљеве Пројекта (у овлашћеним лабораторијама).

УЛТИМО Грађевинска Хемија д.о.о.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =