ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
November 27, 2017

HIDROZOLACIJA HIDROCEM

Hidroizolacija Hidrocem

HIDROIZOLACIJA HIDROCEM

Zahvaljujući širokom spektru hidroizolacionih materijala, kompanija Ultimo svim svojim klijentima obezbeđuje visokokvalitetna i potpuno inovativna rešenja. HIDROIZOLACIJA HIDROCEM je kompletno rešenja za sve probleme sa prodorom vode i vlagom u Vašem domu. Sledeći visoko-tehnološke standarde na kojima su bazirani svi naši proizvodi, u prilici smo da ponudimo dugoročna, profesionalna rešenja za hidroizolaciju temelja, zidova i podruma, hidroizolaciju kupatila, hidroizolaciju rezervoara, kanala i ribnjaka, hidroizolaciju bazena, hidroizolaciju krovova, hidroizolaciju tunela, mostovskih konstrukcija, itd.

HOME – ULTIMO GRADJEVINSKA HEMIJA

HIDROCEM KAO UNIVERZALNO REŠENJE VAŠIH PROBLEMA

Dvokomponentni, polimerom modifikovani, cementni premaz koji se sastoji od tečnog polimera i smeše cementa sa specijalnim aditivima.
Koristi se za: unutrašnju i spoljašnju hidroizolaciju vodopropustljivih materijala kao što su: beton, cementni malter,
cigla, penobeton,
– zaštitu betonskih konstrukcija od uticaja soli za odmrzavanje i efekta mržnjenja i otapanja,
– popunjavanje šupljina,
– antikorozionu zaštitu čelika i ostalih metala koji
u prirodnim uslovima korodiraju.

Boja: osnovna, bela, zelena, crvena, oker, plava.

Nanošenje: ručno četkom ili mašinski prskanjem pomoću pneumatskih pištolja.

Potrošnja kada se upotrebljava za HIDROIZOLACIJU: 1,5 kg/m2 u tri premaza.

Potrošnja kada se upotrebljava za ANTIKOROZIONU ZAŠTITU:
0,5 kg/m2 u jednom premazu.

Zahvaljujući širokom spektru hidroizolacionih materijala, kompanija Sika svim svojim klijentima obezbeđuje visokokvalitetna i potpuno inovativna rešenja. Na ovoj stranici možete pronaći kompletna rešenja za sve probleme sa prodorom vode i vlagom u Vašem domu. Sledeći visoko-tehnološke standarde na kojima su bazirani svi naši proizvodi, u prilici smo da ponudimo dugoročna, profesionalna rešenja za hidroizolaciju temelja, zidova i podruma, hidroizolaciju kupatila, hidroizolaciju rezervoara, kanala i ribnjaka, hidroizolaciju bazena, hidroizolaciju krovova, hidroizolaciju tunela, mostovskih konstrukcija, itd.

HIDROCEM dvokomponentni, polimerom modifikovani, cementni premaz koji se sastoji od tečnog polimera i smeše cementa sa specijalnim aditivima.
Koristi se za: unutrašnju i spoljašnju hidroizolaciju vodopropustljivih
materijala kao što su: beton, cementni malter,
cigla, penobeton,
– zaštitu betonskih konstrukcija od uticaja soli za
odmrzavanje i efekta mržnjenja i otapanja,
– popunjavanje šupljina,
– antikorozionu zaštitu čelika i ostalih metala koji
u prirodnim uslovima korodiraju.

Boja: osnovna, bela, zelena, crvena, oker, plava.

Nanošenje: ručno četkom ili mašinski
prskanjem pomoću pneumatskih pištolja.

Potrošnja kada se upotrebljava za HIDROIZOLACIJU: 1,5 kg/m2 u tri premaza.

Potrošnja kada se upotrebljava za ANTIKOROZIONU ZAŠTITU:
0,5 kg/m2 u jednom premazu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 5 =