Hidrocem – univerzalno rešenje Vaših problema

Zahvaljujući širokom spektru hidroizolacionih materijala, kompanija Ultimo svim svojim klijentima obezbeđuje visokokvalitetna i potpuno inovativna rešenja. HIDROIZOLACIJA HIDROCEM je kompletno rešenje za sve probleme sa prodorom vode i vlagom u Vašem domu. Sledeći visoko-tehnološke standarde na kojima su bazirani svi naši proizvodi, u prilici smo da ponudimo dugoročna, profesionalna rešenja za hidroizolaciju temelja, zidova i podruma, hidroizolaciju kupatila, hidroizolaciju rezervoara, kanala i ribnjaka, hidroizolaciju bazena, hidroizolaciju krovova, hidroizolaciju tunela, mostovskih konstrukcija, itd.

 

HIDROCEM KAO UNIVERZALNO REŠENJE VAŠIH PROBLEMA

Dvokomponentni, polimerom modifikovani, cementni premaz koji se sastoji od tečnog polimera i smeše cementa sa specijalnim aditivima.

Koristi se za:

  • unutrašnju i spoljašnju hidroizolaciju vodopropustljivih materijala kao što su beton, cementni malter, cigla, penobeton
  •  zaštitu betonskih konstrukcija od uticaja soli za odmrzavanje i efekta mržnjenja i otapanja,
  • popunjavanje šupljina
  • antikorozionu zaštitu čelika i ostalih metala koji u prirodnim uslovima korodiraju.

Boja: osnovna, bela, zelena, crvena, oker, plava.

Nanošenje: ručno četkom ili mašinski prskanjem pomoću pneumatskih pištolja.

Potrošnja kada se upotrebljava za HIDROIZOLACIJU: 1,5 kg/m2 u tri premaza.

Potrošnja kada se upotrebljava za ANTIKOROZIONU ZAŠTITU:
0,5 kg/m2 u jednom premazu.

Zahvaljujući širokom spektru hidroizolacionih materijala, kompanija Ultimo svim svojim klijentima obezbeđuje visokokvalitetna i potpuno inovativna rešenja. Na ovoj stranici možete pronaći kompletna rešenja za sve probleme sa prodorom vode i vlagom u Vašem domu. Sledeći visoko-tehnološke standarde na kojima su bazirani svi naši proizvodi, u prilici smo da ponudimo dugoročna, profesionalna rešenja za hidroizolaciju temelja, zidova i podruma, hidroizolaciju kupatila, hidroizolaciju rezervoara, kanala i ribnjaka, hidroizolaciju bazena, hidroizolaciju krovova, hidroizolaciju tunela, mostovskih konstrukcija, itd.